Inne strony informacyjne
Grupy AQUA:

Aby przejść do innej strony informacyjnej,
kliknij wybraną miniaturę.

  • Grupa Aqua - strona główna
  • Informacje ogólne

INSTALACJE SOLARNE - INFORMACJE OGÓLNE

Najczęściej stosowanymi instalacjami solarnymi są instalacje do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, instalacje do ogrzewania basenów oraz instalacje wspomagające ogrzewanie budynków. Ponadto instalacje te mogą być w dowolny sposób ze sobą łączone.

Instalacje do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dzielą się zasadniczo na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą instalacje, w których przepływ czynnika przebiega samoczynnie. Są to instalacje termosyfonowe, zwane grawitacyjnymi. W tego typu instalacjach czynnikiem roboczym jest woda. Wykorzystywana jest ona również do magazynowania ciepła. Przepływ czynnika następuje dzięki występującej różnicy gęstości wody w kolektorze i zbiorniku magazynującym.

Drugim typem instalacji są instalacje z obiegiem wymuszonym. Dzielą się one na instalacje z bezpośrednim i pośrednim podgrzewaniem wody. Instalacje z bezpośrednim podgrzewaniem wody charakteryzują się tym, że przez kolektor przepływa woda użytkowa. W drugim przypadku rolę czynnika roboczego pełni specjalny płyn solarny. Jest nim najczęściej roztwór glikolu propylenowego. Przepływając przez wymiennik ciepła znajdujący się w zasobniku oddaje swoje ciepło i wraca do kolektora słonecznego. W obu przypadkach ruch czynnika roboczego wymuszony jest przez działanie pompy obiegowej.

W strefie klimatycznej w jakiej znajduje się Polska najczęściej używa się instalacji solarnych z wymuszonym obiegiem, z pośrednim podgrzewaniem wody.

Instalacje solarne bardzo dobrze nadają się również do podgrzewania wody w basenach kąpielowych. Instalcje złożone z większej liczby kolektorów słonecznych warto podłączyć do zasobnika służącego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W ten sposób za jednym razem można mieć ogrzaną wodę w basenie oraz ciepłą wodę użytkową.

Instalacje wspomagające ogrzewanie budynków najlepiej sprawdzają się przy ogrzewaniu podłogowym. Ciepło zgromadzone w zasobniku może wystarczyć do ocieplenia domu bez konieczności podgrzewania wody poprzez piec C.O. lub grzałkę elektryczną. Dodatkowo warto rozważyć wykorzystanie instalacji do podgrzewania wody basenowej w porze letniej, aby w pełni wykorzystać moc grzewczą kolektorów słonecznych.

Copyright © 2012 Grupa AQUA. All rights reserved.

Nagroda Gazele Biznesu dla Grupy Aqua
Grupa Aqua Rzetelną Firmą