Inne strony informacyjne
Grupy AQUA:

Aby przejść do innej strony informacyjnej,
kliknij wybraną miniaturę.

  • Grupa Aqua - strona główna
  • Nasłonecznienie w Polsce

PROMIENIOWANIE SŁONECZNE W POLSCE

W Polsce istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu odpowiednich instalacji solarnych. Największe szanse rozwoju w najbliższym czasie mają technologie oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych.

Położenie Polski w strefie klimatu umiarkowanego, między 49 a 54,5 stopniem szerokości geograficznej północnej sprawia, że natężenie promieniowania, usłonecznienie i nasłonecznienie są różne dla określonych części kraju w ciągu całego roku. Długoletnimi pomiarami parametrów promieniowania słonecznego w Polsce zajmuje się Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z którego to inicjatywy powstała mapa rozkładu sum nasłonecznienia występującego na obszarze naszego kraju.

Systemy solarne - AQUA Grupa SBS

Najbardziej uprzywilejowanym miejscem w Polsce biorąc pod uwagę napromieniowanie słoneczne są wschodnie tereny województwa lubelskiego (powyżej 1048 kWh/m2/rok). Centralna część kraju otrzymuje napromieniowanie ok. 1022-1048 kWh/m2/rok a południowa, wschodnia i północna część ok. 1000 kWh/m2/rok. Najmniejsze ilości energii słonecznej docierają do terenów wysoko uprzemysłowionych (Śląsk).

W Polsce wartości chwilowe promieniowania słonecznego mogą osiągać maksymalnie 1250 W/m². Średnia wartość promieniowania całkowitego w ciągu roku wynosi ok. 990 kWh/m². Sumaryczny czas oddziaływania promieniowania słonecznego na powierzchnię naszego kraju mieści się w przedziale 1200-1700 h godzin w ciągu roku.

Warunki meteorologiczne Polski powodują, że jest ono nierównomiernie rozłożone w całym kraju. Północne krańce Polski otrzymują w skali roku o ok. 9% mniej energii słonecznej niż południowe. Maksymalne sumy promieniowania całkowitego wynoszą ponad 1111 kWh/m² (rekordową wartość zanotowano w 1994r na Kasprowym Wierchu - 1199 kWh/m²), natomiast minimalne mniej niż 833 kWh/m² (najmniejszą wartość zanotowano w 1980r w Suwałkach - 833 kWh/m²). Największą liczbę słonecznych godzin w roku ma Gdynia (1671 h/rok).

Copyright © 2012 Grupa AQUA. All rights reserved.

Nagroda Gazele Biznesu dla Grupy Aqua
Grupa Aqua Rzetelną Firmą