Inne strony informacyjne
Grupy AQUA:

Aby przejść do innej strony informacyjnej,
kliknij wybraną miniaturę.

  • Grupa Aqua - strona główna
  • Przetwarzanie energii słonecznej

SPOSOBY WYKORZYSTANIA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

Promieniowanie słoneczne jako pierwotne źródło energii przyczynia się do powstawania odnawialnych źródeł wtórnych. Konsekwencją tego jest np.:

  • ruch powietrza i wód oceanicznych,
  • akumulowanie energii pod postacią biomasy,
  • obieg wody w przyrodzie (przepływ wody w rzekach, parowanie, opady).

Z biomasy natomiast w wyniku różnorodnych procesów trwających wiele tysięcy lat powstały paliwa tradycyjne, takie jak węgiel kamienny czy ropa naftowa.

Metody przetwarzania energii słonecznej do energii w innej postaci przedstawiono na poniższym rysunku.

Copyright © 2012 Grupa AQUA. All rights reserved.

Nagroda Gazele Biznesu dla Grupy Aqua
Grupa Aqua Rzetelną Firmą