Inne strony informacyjne
Grupy AQUA:

Aby przejść do innej strony informacyjnej,
kliknij wybraną miniaturę.

  • Grupa Aqua - strona główna
  • Kolektory słoneczne płaskie

PŁASKIE KOLEKTORY CIECZOWE

Płaskie kolektory cieczowe, tak jak inne kolektory cieczowe, używane są głównie do podgrzewania wody w domach, w basenach, w stawach hodowlanych itp.

Najprostszy taki kolektor przedstawiono na poniższym rysunku. Składa się on z: absorbera, rurek z czynnikiem roboczym (najczęściej jest to rozcieńczony glikol propylenowy), rur zbiorczej, pokrycia z hartowanego szkła, obudowy z izolacją z wełny mineralnej oraz elementów pomocniczych, takich jak: uszczelki, przyłącza, śrubunki. Typowe płaskie kolektory mają postać prostopadłościanu o długości od 1-2 m, szerokości od 0,5-1,5 m i wysokości do 10 cm.

Systemy solarne - AQUA Grupa SBS

Materiał, z którego wykonuje się absorber powinien cechować się dobrym przewodnictwem cieplnym, małą gęstością, łatwą obróbką mechaniczną, odpornością na wysokie temperatury, odpornością na korozję atmosferyczną i korozję od strony czynnika roboczego. Absorbery wykorzystywane w kolektorach słonecznych płaskich najczęściej wykonane są z blachy stalowej, aluminiowej lub miedzianej. W celu poprawy sprawności kolektora pokrywa się je powłokami selektywnymi.

Copyright © 2012 Grupa AQUA. All rights reserved.

Nagroda Gazele Biznesu dla Grupy Aqua
Grupa Aqua Rzetelną Firmą